ازمیر

Izmir

مشخصات شهر

کشور: ترکیه
جمعیت: ۴,۳۶۷,۲۵۱ نفر
پیش شماره تلفن: ۹۰+
ساعت:

موقعیت