کیوتو

Kyoto

مشخصات شهر

کشور: ژاپن
جمعیت: ۱,۴۷۳,۷۴۶
پیش شماره تلفن: ۸۱+
ساعت:

موقعیت