شهر زیبا پیلانزبرگ

پیلانزبرگ

Pilanesberg

مشخصات شهر

جمعیت: - نفر
پیش شماره تلفن: ۲۷+
ساعت:

موقعیت