تور کوش‌آداسیKusadasi

 • مدت اقامت از ۶ شب و ۷ روز
 • شروع قیمت از ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به فرودگاه
 • ترانسفر به هتل
 • تور لیدر فارسی زبان
 • اقامت در هتل
 • وعده غذایی
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • محل حرکت تور: فرودگاه امام خمینی
برگزار شده چهارشنبه / ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ ۶ شب و ۷ روز
کد تور: ADB-01-1-2
تاریخ اعتبار: چهارشنبه / ۱۰ خرداد
پایان: چهارشنبه / ۱۷ خرداد
ظرفیت: نفر
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۴,۶۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با صبحانه، ناهار یا شام (HB)

اتاق دو تخته ۲۳,۶۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۸,۷۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۳۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۴,۰۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۳۱,۸۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۹,۸۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۹,۷۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۳۵,۶۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۳,۷۱۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۲,۸۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۳۶,۷۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۴,۰۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۲,۸۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۳۸,۳۴۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۸,۰۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۲,۸۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۴۰,۵۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۳,۹۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۶,۰۴۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۴,۵۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۴,۷۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۷,۴۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۸,۳۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۵,۴۶۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۶۵,۶۶۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۶,۷۲۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۶,۸۲۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۶۶,۶۲۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۷,۰۸۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۴۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۰,۷۷۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۸,۵۷۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۳,۹۳۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۸,۴۳۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۵۴,۸۷۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۹,۱۸۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۸,۴۱۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۵۶,۳۱۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۶۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

• بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ایرتور به مقصد ازمیر 6 شب اقامت در هتل با خدمات درج شده
• تورچاتر و غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد
• پاسپورت با 7 ما اعتبار
• بیمه افراد بالای 60 سال جداگانه محاسبه و از مسافر دریافت می گردد