مالدیوMaldives

 • مدت اقامت از ۵ شب و ۶ روز
 • شروع قیمت از ۸۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به فرودگاه
 • ترانسفر به هتل
 • تور لیدر فارسی زبان
 • ترانسفر بین شهری
 • بلیط پرواز بین شهری
 • اقامت در هتل
 • وعده غذایی
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • محل حرکت تور: فرودگاه امام خمینی
برگزار شده دوشنبه / ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ ۵ شب و ۶ روز برگزار شده پنجشنبه / ۳ فروردین ۱۴۰۲ ۵ شب و ۶ روز
کد تور: MLE-102
تاریخ اعتبار: یکشنبه / ۲۸ اسفند
پایان: شنبه / ۵ فروردین
ظرفیت: نفر
کد تور: MLE-102
تاریخ اعتبار: چهارشنبه / ۲ فروردین
پایان: سه شنبه / ۸ فروردین
ظرفیت: نفر
SHERATON FULL MOON HOTEL - هتل شراتون فول مون
Furanafushi Island North Malé Atol, 08240, Maldives
 • نوع اتاقDELUXE ROOM
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ADAARAN CLUB RANNALHI RESORT HOTEL - هتل آداران کلاب رانالهی ریزورت
Rannalhi Island, Kaafu Atoll, SOUTH MALE ATOLL South Male, Maldives
 • نوع اتاقSTANDARD BUNGALOW
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۹۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ADAARAN CLUB RANNALHI RESORT HOTEL - هتل آداران کلاب رانالهی ریزورت
Rannalhi Island, Kaafu Atoll, SOUTH MALE ATOLL South Male, Maldives
 • نوع اتاقWATER BUNGALOW
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۱۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۸۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقSUN VILLA
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها (FB)

اتاق دو تخته ۹۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۵۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقWATER BUNGALOW
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها (FB)

اتاق دو تخته ۱۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۷۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۵۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقSKY STUDIO
 • سرویساتاق با صبحانه، ناهار یا شام (HB)

اتاق دو تخته ۹۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۵۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقAQUA VILLA
 • سرویساتاق با صبحانه، ناهار یا شام (HB)

اتاق دو تخته ۱۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۵۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقBEACH VILLA
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها (FB)

اتاق دو تخته ۱۰۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۵۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
COCOON RESORT HOTEL - هتل کوکون ریزورت
Ookolhufinolhu, Lhaviyani Atoll 07040, Maldives
 • نوع اتاقBEACH VILLA
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۱۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۵۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
COCOON RESORT HOTEL - هتل کوکون ریزورت
Ookolhufinolhu, Lhaviyani Atoll 07040, Maldives
 • نوع اتاقLAGOON VILLA
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۱۳۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقMANTA WATER VILLA
 • سرویساتاق با صبحانه، ناهار یا شام (HB)

اتاق دو تخته ۱۳۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقAQUA WATER POOL SUITE
 • سرویساتاق با صبحانه، ناهار یا شام (HB)

اتاق دو تخته ۱۶۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقOCEAN WATER VILLA
 • سرویساتاق با صبحانه، ناهار یا شام (HB)

اتاق دو تخته ۱۳۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقPOOL WATER VILLA
 • سرویساتاق با صبحانه، ناهار یا شام (HB)

اتاق دو تخته ۱۵۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
HIDEWAY BEACH RESORT HOTEL - هتل هایدوی بیچ ریزورت
Dhonakulhi Island Haa Alifu Atoll, 99999, Maldives
 • نوع اتاقSUNSET BEACH VILLA
 • سرویساتاق با صبحانه، ناهار یا شام (HB)

اتاق دو تخته ۱۴۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
SIYAM WORLD MALDIVES HOTEL - هتل سیام ورلد مالدیو
Dhigurah, Noonu Atoll, Maadhoo Noonu, 20066, Maldives
 • نوع اتاقSUNSET BEACH POOL VILLA
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۱۴۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
SIYAM WORLD MALDIVES HOTEL - هتل سیام ورلد مالدیو
Dhigurah, Noonu Atoll, Maadhoo Noonu, 20066, Maldives
 • نوع اتاقWATER VILLA WITH POOL SLIDE
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۱۴۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقOVER WATER POOL VILLA
 • سرویساتاق با صبحانه، ناهار یا شام (HB)

اتاق دو تخته ۱۵۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۴۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقOCEAN WATER VILLA
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۱۷۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۵۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۴۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقOVER WATER POOL VILLA
 • سرویساتاق با صبحانه، ناهار یا شام (HB)

اتاق دو تخته ۱۸۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
SHERATON FULL MOON HOTEL - هتل شراتون فول مون
Furanafushi Island North Malé Atol, 08240, Maldives
 • نوع اتاقDELUXE ROOM
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۸۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۶۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ADAARAN CLUB RANNALHI RESORT HOTEL - هتل آداران کلاب رانالهی ریزورت
Rannalhi Island, Kaafu Atoll, SOUTH MALE ATOLL South Male, Maldives
 • نوع اتاقSTANDARD BUNGALOW
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۹۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۴۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۷۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ADAARAN CLUB RANNALHI RESORT HOTEL - هتل آداران کلاب رانالهی ریزورت
Rannalhi Island, Kaafu Atoll, SOUTH MALE ATOLL South Male, Maldives
 • نوع اتاقWATER BUNGALOW
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۱۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۸۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقSUN VILLA
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها (FB)

اتاق دو تخته ۹۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۳۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۵۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقWATER BUNGALOW
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها (FB)

اتاق دو تخته ۱۱۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۷۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۵۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقSKY STUDIO
 • سرویساتاق با صبحانه، ناهار یا شام (HB)

اتاق دو تخته ۹۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۵۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقAQUA VILLA
 • سرویساتاق با صبحانه، ناهار یا شام (HB)

اتاق دو تخته ۱۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۵۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقBEACH VILLA
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها (FB)

اتاق دو تخته ۱۰۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۱۵۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۵۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
COCOON RESORT HOTEL - هتل کوکون ریزورت
Ookolhufinolhu, Lhaviyani Atoll 07040, Maldives
 • نوع اتاقBEACH VILLA
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۱۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۵۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
COCOON RESORT HOTEL - هتل کوکون ریزورت
Ookolhufinolhu, Lhaviyani Atoll 07040, Maldives
 • نوع اتاقLAGOON VILLA
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۱۳۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۰۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقMANTA WATER VILLA
 • سرویساتاق با صبحانه، ناهار یا شام (HB)

اتاق دو تخته ۱۳۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقAQUA WATER POOL SUITE
 • سرویساتاق با صبحانه، ناهار یا شام (HB)

اتاق دو تخته ۱۶۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقOCEAN WATER VILLA
 • سرویساتاق با صبحانه، ناهار یا شام (HB)

اتاق دو تخته ۱۳۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقPOOL WATER VILLA
 • سرویساتاق با صبحانه، ناهار یا شام (HB)

اتاق دو تخته ۱۵۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۹۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
HIDEWAY BEACH RESORT HOTEL - هتل هایدوی بیچ ریزورت
Dhonakulhi Island Haa Alifu Atoll, 99999, Maldives
 • نوع اتاقSUNSET BEACH VILLA
 • سرویساتاق با صبحانه، ناهار یا شام (HB)

اتاق دو تخته ۱۴۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۸۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
SIYAM WORLD MALDIVES HOTEL - هتل سیام ورلد مالدیو
Dhigurah, Noonu Atoll, Maadhoo Noonu, 20066, Maldives
 • نوع اتاقSUNSET BEACH POOL VILLA
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۱۴۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۸۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
SIYAM WORLD MALDIVES HOTEL - هتل سیام ورلد مالدیو
Dhigurah, Noonu Atoll, Maadhoo Noonu, 20066, Maldives
 • نوع اتاقWATER VILLA WITH POOL SLIDE
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۱۴۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۹۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقOVER WATER POOL VILLA
 • سرویساتاق با صبحانه، ناهار یا شام (HB)

اتاق دو تخته ۱۵۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۴۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۶۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقOCEAN WATER VILLA
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۱۷۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۲۵۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۴۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
 • نوع اتاقOVER WATER POOL VILLA
 • سرویساتاق با صبحانه، ناهار یا شام (HB)

اتاق دو تخته ۱۸۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۱۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۷۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان