تور راس الخیمهRas Al Khaimah

 • مدت اقامت از ۵ شب و ۶ روز
 • شروع قیمت از ۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به فرودگاه
 • ترانسفر به هتل
 • ویزای توریستی
 • تور لیدر فارسی زبان
 • اقامت در هتل
 • وعده غذایی
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • محل حرکت تور: فرودگاه امام خمینی
برگزار شده چهارشنبه / ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ ۵ شب و ۶ روز برگزار شده جمعه / ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ ۵ شب و ۶ روز تاریخ برگزاری یکشنبه / ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ ۵ شب و ۶ روز
کد تور: SHJ-01
تاریخ اعتبار: سه شنبه / ۹ خرداد
پایان: سه شنبه / ۱۶ خرداد
ظرفیت: نفر
کد تور: SHJ-01
تاریخ اعتبار: پنجشنبه / ۱۱ خرداد
پایان: پنجشنبه / ۱۸ خرداد
ظرفیت: نفر
کد تور: SHJ-01
تاریخ اعتبار: شنبه / ۱۳ خرداد
پایان: شنبه / ۲۰ خرداد
ظرفیت: نفر
RADISSON RESORT (RAS AL KHAIMAH) - هتل رادیسون ریزورت
industrial zone-FZ, 103945 - UG 05E, AC01 - Jazeerat Al Marjan - Ras al Khaimah - United Arab Emirates
 • سرویساتاق با صبحانه، ناهار یا شام (HB)

اتاق دو تخته ۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
DOUBLETREE BY HILTON RESORT HOTEL (RAS AL KHAIMAH) - هتل دابل تری بای هیلتون
Al Marjan Is Blvd - Jazeerat Al Marjan - Ras al Khaimah - United Arab Emirates
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۲۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
HILTON BY HAMPTON HOTEL (RAS AL KHAIMAH) - هتل هیلتون بای همپتون
Marjan Island Blvd - Jazeerat Al Marjan - Ras al Khaimah - United Arab Emirates
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
MOVENPICK RESORT (RAS AL KHAIMAH) - هتل موونپیک ریزورت
Al Marjan Is Blvd - Jazeerat Al Marjan - Ras al Khaimah - United Arab Emirates
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۳۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
RIXOS BAB AL BAHR (RAS AL KHAIMAH) - هتل ریکسوس باب البحر
Street# 11, Al Marjan Island - Ras al Khaimah - United Arab Emirates
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۶۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
INTERCONTINENTAL HOTEL (RAS AL KHAIMAH) - هتل اینترکانتیننتال
Hayat Island - Mina Al Arab - Ras al Khaimah - United Arab Emirates
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۴۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
RADISSON RESORT (RAS AL KHAIMAH) - هتل رادیسون ریزورت
industrial zone-FZ, 103945 - UG 05E, AC01 - Jazeerat Al Marjan - Ras al Khaimah - United Arab Emirates
 • سرویساتاق با صبحانه، ناهار یا شام (HB)

اتاق دو تخته ۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
DOUBLETREE BY HILTON RESORT HOTEL (RAS AL KHAIMAH) - هتل دابل تری بای هیلتون
Al Marjan Is Blvd - Jazeerat Al Marjan - Ras al Khaimah - United Arab Emirates
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۲۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
HILTON BY HAMPTON HOTEL (RAS AL KHAIMAH) - هتل هیلتون بای همپتون
Marjan Island Blvd - Jazeerat Al Marjan - Ras al Khaimah - United Arab Emirates
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
MOVENPICK RESORT (RAS AL KHAIMAH) - هتل موونپیک ریزورت
Al Marjan Is Blvd - Jazeerat Al Marjan - Ras al Khaimah - United Arab Emirates
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۳۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
RIXOS BAB AL BAHR (RAS AL KHAIMAH) - هتل ریکسوس باب البحر
Street# 11, Al Marjan Island - Ras al Khaimah - United Arab Emirates
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۶۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
INTERCONTINENTAL HOTEL (RAS AL KHAIMAH) - هتل اینترکانتیننتال
Hayat Island - Mina Al Arab - Ras al Khaimah - United Arab Emirates
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۴۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
RADISSON RESORT (RAS AL KHAIMAH) - هتل رادیسون ریزورت
industrial zone-FZ, 103945 - UG 05E, AC01 - Jazeerat Al Marjan - Ras al Khaimah - United Arab Emirates
 • سرویساتاق با صبحانه، ناهار یا شام (HB)

اتاق دو تخته ۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
DOUBLETREE BY HILTON RESORT HOTEL (RAS AL KHAIMAH) - هتل دابل تری بای هیلتون
Al Marjan Is Blvd - Jazeerat Al Marjan - Ras al Khaimah - United Arab Emirates
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۲۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
HILTON BY HAMPTON HOTEL (RAS AL KHAIMAH) - هتل هیلتون بای همپتون
Marjan Island Blvd - Jazeerat Al Marjan - Ras al Khaimah - United Arab Emirates
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
MOVENPICK RESORT (RAS AL KHAIMAH) - هتل موونپیک ریزورت
Al Marjan Is Blvd - Jazeerat Al Marjan - Ras al Khaimah - United Arab Emirates
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۳۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
RIXOS BAB AL BAHR (RAS AL KHAIMAH) - هتل ریکسوس باب البحر
Street# 11, Al Marjan Island - Ras al Khaimah - United Arab Emirates
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)

اتاق دو تخته ۴۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۶۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
INTERCONTINENTAL HOTEL (RAS AL KHAIMAH) - هتل اینترکانتیننتال
Hayat Island - Mina Al Arab - Ras al Khaimah - United Arab Emirates
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۱۲ ساعته (ALL)

اتاق دو تخته ۴۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۷۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان

یک گشت شهری تمام روز دبی شامل بازدید از جیمرا رود و جمرا بیچ، پالم جمیرا، دبی مال و بزرگترین آکواریوم خاورمیانه، پیست یخ و پاتیناج، دبی فوانتین (رقص آب و نور و موزیک)، برج خلیفه (بزرگترین برج دنیا)