تور سریلانکا

سریلانکاSri Lanka

 • مدت اقامت از ۷ شب و ۸ روز
 • شروع قیمت از ۵۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به فرودگاه
 • ترانسفر به هتل
 • تور لیدر فارسی زبان
 • ترانسفر بین شهری
 • اقامت در هتل
 • وعده غذایی
 • گشت شهری
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: تهران
 • محل حرکت تور: فرودگاه امام خمینی
برگزار شده یکشنبه / ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ ۷ شب و ۸ روز برگزار شده چهارشنبه / ۲ فروردین ۱۴۰۲ ۷ شب و ۸ روز برگزار شده پنجشنبه / ۳ فروردین ۱۴۰۲ ۷ شب و ۸ روز برگزار شده شنبه / ۵ فروردین ۱۴۰۲ ۷ شب و ۸ روز
کد تور: SRL-103
تاریخ اعتبار: شنبه / ۲۷ اسفند
پایان: یکشنبه / ۶ فروردین
ظرفیت: نفر
کد تور: SRL-103
تاریخ اعتبار: سه شنبه / ۱ فروردین
پایان: چهارشنبه / ۹ فروردین
ظرفیت: نفر
کد تور: SRL-103
تاریخ اعتبار: چهارشنبه / ۲ فروردین
پایان: پنجشنبه / ۱۰ فروردین
ظرفیت: نفر
کد تور: SRL-103
تاریخ اعتبار: جمعه / ۴ فروردین
پایان: شنبه / ۱۲ فروردین
ظرفیت: نفر
شهر: بنتوتا
 • سرویساتاق با صبحانه، ناهار یا شام (HB)
شهر: کلومبو
CINNAMON LAKESIDE HOTEL
CINNAMON LAKESIDE HOTEL - هتل سینامون لیک ساید
115, Sir Chittampalam A Gardiner Mawatha, 00200, Sri Lanka
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۵۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۶۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۳۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: بنتوتا
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کلومبو
HILTON HOTEL - هتل هیلتون
2 Sir Chittampalam A Gardiner Mawatha, Colombo 00200, Sri Lanka
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۵۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: بنتوتا
RIU RESORT HOTEL
RIU RESORT HOTEL - هتل ریو ریزورت
Galle Rd, Ahungalla 80562, Sri Lanka
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)
شهر: کلومبو
TAJ SAMUDRA HOTEL
TAJ SAMUDRA HOTEL - هتل تاج سامودرا
25 Galle Face Center Rd, Colombo 80000, Sri Lanka
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۵۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: بنتوتا
 • سرویساتاق با صبحانه، ناهار یا شام (HB)
شهر: کلومبو
CINNAMON LAKESIDE HOTEL
CINNAMON LAKESIDE HOTEL - هتل سینامون لیک ساید
115, Sir Chittampalam A Gardiner Mawatha, 00200, Sri Lanka
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۵۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۶۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۳۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: بنتوتا
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کلومبو
HILTON HOTEL - هتل هیلتون
2 Sir Chittampalam A Gardiner Mawatha, Colombo 00200, Sri Lanka
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۵۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: بنتوتا
RIU RESORT HOTEL
RIU RESORT HOTEL - هتل ریو ریزورت
Galle Rd, Ahungalla 80562, Sri Lanka
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)
شهر: کلومبو
TAJ SAMUDRA HOTEL
TAJ SAMUDRA HOTEL - هتل تاج سامودرا
25 Galle Face Center Rd, Colombo 80000, Sri Lanka
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۵۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: بنتوتا
 • سرویساتاق با صبحانه، ناهار یا شام (HB)
شهر: کلومبو
CINNAMON LAKESIDE HOTEL
CINNAMON LAKESIDE HOTEL - هتل سینامون لیک ساید
115, Sir Chittampalam A Gardiner Mawatha, 00200, Sri Lanka
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۵۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۶۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۳۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: بنتوتا
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کلومبو
HILTON HOTEL - هتل هیلتون
2 Sir Chittampalam A Gardiner Mawatha, Colombo 00200, Sri Lanka
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۵۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: بنتوتا
RIU RESORT HOTEL
RIU RESORT HOTEL - هتل ریو ریزورت
Galle Rd, Ahungalla 80562, Sri Lanka
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)
شهر: کلومبو
TAJ SAMUDRA HOTEL
TAJ SAMUDRA HOTEL - هتل تاج سامودرا
25 Galle Face Center Rd, Colombo 80000, Sri Lanka
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۵۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: بنتوتا
 • سرویساتاق با صبحانه، ناهار یا شام (HB)
شهر: کلومبو
CINNAMON LAKESIDE HOTEL
CINNAMON LAKESIDE HOTEL - هتل سینامون لیک ساید
115, Sir Chittampalam A Gardiner Mawatha, 00200, Sri Lanka
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۵۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۶۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۳۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: بنتوتا
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: کلومبو
HILTON HOTEL - هتل هیلتون
2 Sir Chittampalam A Gardiner Mawatha, Colombo 00200, Sri Lanka
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۵۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۴۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۴۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: بنتوتا
RIU RESORT HOTEL
RIU RESORT HOTEL - هتل ریو ریزورت
Galle Rd, Ahungalla 80562, Sri Lanka
 • سرویساتاق با همه وعده‌ها - ۲۴ ساعته (UALL)
شهر: کلومبو
TAJ SAMUDRA HOTEL
TAJ SAMUDRA HOTEL - هتل تاج سامودرا
25 Galle Face Center Rd, Colombo 80000, Sri Lanka
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۶۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۸۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۵۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۵۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

مدارک مورد نیاز:
1. پاسپورت با اعتبار حداقل 6 ماه از تاریخ برگشت
2. فقط در صورتی که از روز تزریق دز دوم واکسن کرونا 14 روز گذشته باشد و کارت دیجیتال واکسیناسیون را دریافت کرده اید نیازی به تست کرونا نیست

برنامه سفر

روز اول:

بنتوتا) ورود به فرودگاه ملاقات با نماینده ما و انتقال به هتل بنتوتا و کل روز برای استراحت در هتل در اختیار خودتان میباشید.

روز دوم:

گشت شهری بنتوتا: پس از صرف صبحانه در هتل یک تور شهری کوتاه را خواهید داشت قایق سواری رودخانه مادهو و مراکز نگهداری از لاک پشت ها را خواهید داشت

روز سوم و چهارم و پنجم:

بنتوتا: کل روز برای استراحت در اختیار خودتان هستید

روز ششم:

کلومبو: پس از صرف صبحانه در هتل حرکت به سمت کلومبو

روز هفتم:

کلومبو: پس از صرف صبحانه در هتل یک تور شهری در کلومبو خواهید داشت دیدن میدان استقلال، موزه ملی و معبد گانگاراما

روز هشتم:

کلومبو: پس از صبحانه، ترانسفر از هتل به فرودگاه انجام خواهد شد و حرکت به سمت تهران