آمازون

Amazon

مشخصات شهر

کشور: برزیل
جمعیت: ۴,۲۰۷,۷۱۴ نفر
پیش شماره تلفن: ۵۵+
ساعت: