مانیل

Manila

مشخصات شهر

کشور: فلیپین
جمعیت: ۱,۶۶۰,۷۱۴ نفر
پیش شماره تلفن: ۶۳+
ساعت:

موقعیت