مسکو

Moscow

مشخصات شهر

کشور: روسیه
جمعیت: ۱۲,۶۳۲,۴۰۹ نفر
پیش شماره تلفن: ۷+
ساعت:

موقعیت