برزیل

مشخصات کشور

قاره: آمریکا
پایتخت: برازیلیا
زبان رسمی: پرتغالی
جمعیت: ۲۱۷,۲۴۰,۰۶۰ نفر
واحد پول: رئال (BRL)
ولتاژ: ۲۲۰ ولت

اطلاعات

حکومت: جمهوری فدرال
مساحت کل: ۸,۵۱۵,۷۶۷ کیلومتر مربع
بزرگترین شهر: سائوپائولو

موقعیت