مالدیو

مشخصات کشور

قاره: آسیا
پایتخت: ماله
زبان رسمی: دیوهی
جمعیت: ۵۵۷٬۴۲۶ نفر
واحد پول: روفیه مالدیو
ولتاژ: ۲۴۰ ولت

موقعیت