MUONG THANH GRAND DA NANG HOTEL

هتل مونگ تان گرند دانانگ 962 Ng. Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 50406, Vietnam

معرفی و تصاویر

مشخصات

فاصله تا ...

 • Love Lock Bridge Da Nang ۴۰۰کیلومتر
 • Dragon Bridge ۹۰۰کیلومتر
 • Song Han Bridge ۱٫۱کیلومتر
 • Cham Museum ۱٫۲کیلومتر
 • Công Viên APEC ۱٫۲کیلومتر
 • Công viên ۱٫۳کیلومتر
 • Công viên BiểnĐông ۱٫۴کیلومتر
 • Công viên sông hàn ۱٫۶کیلومتر
 • Tran Thi Ly Bridge ۱٫۷کیلومتر
 • Beach Hotel Park ۲٫۲کیلومتر
 • Upside Down World Danang ۳٫۱کیلومتر
 • Thuan Phuoc Field ۴٫۱کیلومتر

مشخصات تماس

962 Ng. Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 50406, Vietnam

قوانین و امکانات

 • ساعت تحویل اتاق ۱۴:۰۰
 • ساعت تخلیه اتاق ۱۲:۰۰

ورود حیوانات خانگی ممنوع میباشد.