هتل شایگان

G2Q9+X6G, Kish, Hormozgan Province

معرفی و تصاویر

مشخصات

مشخصات تماس

G2Q9+X6G, Kish, Hormozgan Province

قوانین و امکانات

  • ساعت تحویل اتاق ۱۴:۰۰
  • ساعت تخلیه اتاق ۱۲:۰۰

پذیرش خانم مجرد فقط با مدارک شناسایی معتبر امکان پذیر است
صیغه نامه فقط با مهر برجسته محضر معتبر می باشد