هتل ترنج

HW7F+X7P، Kish Island، Persian Gulf, Iran

معرفی و تصاویر

مشخصات

مشخصات تماس

HW7F+X7P، Kish Island، Persian Gulf, Iran

قوانین و امکانات

  • ساعت تحویل اتاق ۱۴:۰۰
  • ساعت تخلیه اتاق ۱۲:۰۰

پذیرش خانم مجرد فقط با مدارک شناسایی معتبر امکان پذیر است
صیغه نامه فقط با مهر برجسته محضر معتبر می باشد