تور آنتالیا از تهران

برای اطلاعات بیشتر تورها باهمکاران ما در تماس باشید. 05131904

تور آنتالیا از تهران با سان اکسپرس

Antalya Tour
تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: AYT-140008
شروع: جمعه - ۲۰ فروردین ۱۴۰۰
پایان: پنجشنبه - ۲۶ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۱۹ فروردین ۱۴۰۰
ظرفیت: نفر
هتل(ها) دو تخته کودک بی تخت(۲-۶سال) نوزاد کودک بی تخت(۲تا۶سال) نوزاد (تا۲سال) انتخاب
۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان۹,۳۳۰,۰۰۰ تومان۶,۷۸۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۸,۳۹۰,۰۰۰ تومان۹,۸۴۰,۰۰۰ تومان۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان۱۰,۸۶۰,۰۰۰ تومان۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۹,۹۲۰,۰۰۰ تومان۱۲,۵۷۰,۰۰۰ تومان۷,۷۱۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۶۶۰,۰۰۰ تومان۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۶۶۰,۰۰۰ تومان۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان۱۴,۹۴۰,۰۰۰ تومان۸,۶۵۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۱۳۰,۰۰۰ تومان۱۵,۴۵۰,۰۰۰ تومان۸,۸۲۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۶۴۰,۰۰۰ تومان۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان۹,۰۷۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۷,۷۴۰,۰۰۰ تومان۹,۳۳۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۶,۹۸۰,۰۰۰ تومان۹۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۶,۹۸۰,۰۰۰ تومان۹,۳۳۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۶,۹۸۰,۰۰۰ تومان۹,۳۳۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۱۷۰,۰۰۰ تومان۱۸,۵۱۰,۰۰۰ تومان۹,۸۴۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۱۷۰,۰۰۰ تومان۱۸,۵۱۰,۰۰۰ تومان۹,۸۴۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۵۱۰,۰۰۰ تومان۱۹,۰۲۰,۰۰۰ تومان۱۰,۰۱۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان۱۹,۵۳۰,۰۰۰ تومان۱۰,۱۸۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان۱۹,۵۳۰,۰۰۰ تومان۱۰,۱۸۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان۱۹,۵۳۰,۰۰۰ تومان۱۰,۱۸۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان۱۹,۵۳۰,۰۰۰ تومان۱۰,۱۸۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان۲۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان۲۲,۸۴۰,۰۰۰ تومان۱۰,۶۰۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۶,۵۵۰,۰۰۰ تومان۲۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان۱۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۴,۵۴۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۷,۷۴۰,۰۰۰ تومان۲۳,۸۶۰,۰۰۰ تومان۱۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۷,۷۴۰,۰۰۰ تومان۲۳,۸۶۰,۰۰۰ تومان۱۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان۲۴,۶۲۰,۰۰۰ تومان۱۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۱۲۰,۰۰۰ تومان۲۷,۴۳۰,۰۰۰ تومان۱۲,۸۱۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان۱۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۰,۲۳۰,۰۰۰ تومان۱۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۳۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان۴۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۶۶۰,۰۰۰ تومان۴۳,۲۳۰,۰۰۰ ریال۱۸,۰۸۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳۸,۴۸۰,۰۰۰ تومان۵۴,۹۶۰,۰۰۰ تومان۲۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
ردیف مبدأ مقصد زمان حرکت زمان رسیدن ایرلاین نوع وسیله شماره پرواز
۱تهرانآنتالیا۰۳:۴۵۰۷:۴۰سان اکسپرسهواپیمای بویینگ۷۳۷-۸۰۰۵۶۴۷
۲آنتالیاتهران۲۲:۳۵۰۳:۵۵سان اکسپرسهواپیمای بویینگ۷۳۷-۸۰۰۵۶۴۶

جزییات تور

شهر مبدأ: تهران
محل حرکت تور: فرودگاه امام خمینی
درجه سختی: سبک
محدوده سنی: نوزاد تا بزرگسال
مدت مرخصی: ۷ روز
خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی سان اکسپرس
ترانسفر فرودگاهی
۶شب اقامت در هتل

پکیج تور

بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
ترانسفر به هتل
ویزای توریستی
تور لیدر فارسی زبان
اقامت در هتل
وعده غذایی
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید:

شرح

تور آنتالیا :

تور آنتالیا از تهران  سفر به ترکیه جز مقاصد سفر پرطرفدار برای ایرانیان می باشد .ترکیه مقاصد بسیار زیادی برای سفر دارد از جمله مشهورترین شهر آن استانبول است و بقیه شهرهای که بسیار مورد علاقه سفر می باشد کوش آداسی ،ازمیر،ترابزون وآلانیا و.... می باشد. یکی از مشهورترین مقاصد سفر در ترکیه شهر بسیار زیبا و ساحلی آنتالیا می باشد.تور ترکیه یکی از پرطرفدار ترین تورها برای ایرانیان می باشد. سفر ترکیه و رزرو هتل های ترکیه و تورهای آنتالیا یکی از پر طرفدارترین سفر های ایرانیان می باشد. یکی از بهترین سفرهایی که میتوان در فصل بهار انتخاب کرد تور آنتالیا از تهران می باشد. مجموعه جهانگردی و ایرانگردی هرمس مفتخر است با ارائه بهترین تورها و رزرو بهترین هتل پنج ستاره و چهارستاره از جمله: هتل اورنج کانتی ، هتل رکسوس سانگیت ، هتل رکسوس پرمیوم ، هتل رویال هالیدی ، هتل دلفین بی گرند و تورهای لوکس آنتالیا با بهترین خدمات و امکانات با بهترین قیمت در این سفر زیبا در کنار شما باشد. آنتالیا یکی از پرتوریست ترین شهر های ترکیه است. انتالیا که به عنوان مرکز گردشگری و تفریحی در ترکیه محسوب می‌گردد دارای جاذبه‌های فراوان می‌باشد. در این شهر بلوارهای زیبا با درختان نخل و لنگرگاه‌ها خود نمائی می‌کند. در انتالیا و در بخش قدیمی و تماشائی آن منطقه قلعه‌ایچی (درون قلعه) قرار دارد. شهر آنتاليا در همان ابتدا يعني از سال 159 قبل از ميلاد كه توسط آتالوس بنا نهاده شد و از جاذبه های گردشگری انتالیا می توان به تفریح در مرکز آبی آکوالند ،رافتینگ،سواحل ماسه های طلایی نام برد.

🌸

تور آنتالیا از تهران  :

🌸

 تاریخ های حرکت :

✔️  20 فروردین

  ✔️ 6 شب و 7 روز   #گروه_آژانسهای_هرمس   شماره های تماس:   شعبه_مشهد : ☎️ 985131904+   شعبه_تهران : ☎️  982126353624+   پشتیبانی 24 ساعته : ☎️ 9802128428602+