تور آنتالیا از تهران

برای اطلاعات بیشتر تورها باهمکاران ما در تماس باشید. 05131904

تور آنتالیا از تهران با سان اکسپرس

Antalya Tour
تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: AYT-140009
شروع: پنجشنبه - ۶ خرداد ۱۴۰۰
پایان: چهارشنبه - ۱۲ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: پنجشنبه - ۶ خرداد ۱۴۰۰
ظرفیت: نفر
کد تور: AYT-140009
شروع: جمعه - ۷ خرداد ۱۴۰۰
پایان: پنجشنبه - ۱۳ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۷ خرداد ۱۴۰۰
ظرفیت: نفر
کد تور: AYT-140009
شروع: شنبه - ۸ خرداد ۱۴۰۰
پایان: جمعه - ۱۴ خرداد ۱۴۰۰
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: شنبه - ۸ خرداد ۱۴۰۰
ظرفیت: نفر
هتل(ها) دو تخته یک تخته کودک با تخت (6-12سال) کودک بی تخت(۲-۶سال) نوزاد انتخاب
۷,۶۱۰,۰۰۰ تومان۸,۷۱۰,۰۰۰ تومان۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۸,۰۴۰,۰۰۰ تومان۹,۳۸۰,۰۰۰ تومان۶,۸۲۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۸,۳۳۰,۰۰۰ تومان۹,۸۲۰,۰۰۰ تومان۶,۹۶۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۸,۹۱۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۹,۴۸۰,۰۰۰ تومان۱۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان۷,۵۴۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۶۷۰,۰۰۰ تومان۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان۱۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان۸,۴۸۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان۱۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان۸,۸۴۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان۱۶,۲۸۰,۰۰۰ تومان۸,۹۱۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان۱۵,۸۳۰,۰۰۰ تومان۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۶,۷۲۰,۰۰۰ تومان۸,۳۳۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۳,۵۲۰,۰۰۰ تومان۱۹,۸۷۰,۰۰۰ تومان۹,۵۶۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۳,۵۲۰,۰۰۰ تومان۱۷,۸۳۰,۰۰۰ تومان۱۰,۰۶۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۳,۶۶۰,۰۰۰ تومان۱۸,۰۶۰,۰۰۰ تومان۹,۶۳۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان۹۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۲۴۰,۰۰۰ تومان۱۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان۹,۹۲۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۵۲۰,۰۰۰ تومان۱۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۰,۲۸۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۹۶۰,۰۰۰ تومان۲۰,۰۶۰,۰۰۰ تومان۱۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان۲۰,۷۳۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان۲۰,۷۳۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۶۸۰,۰۰۰ تومان۲۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان۱۰,۶۴۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۶۸۰,۰۰۰ تومان۲۲,۲۱۰,۰۰۰ تومان۱۰,۶۴۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان۱۲,۴۴۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان۲۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۰,۰۶۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۷,۵۵۰,۰۰۰ تومان۲۴,۰۶۰,۰۰۰ تومان۱۰,۲۸۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۷,۹۸۰,۰۰۰ تومان۲۴,۷۳۰,۰۰۰ تومان۱۰,۶۴۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۲۷۰,۰۰۰ تومان۲۵,۱۸۰,۰۰۰ تومان۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۵۶۰,۰۰۰ تومان۲۶,۹۶۰,۰۰۰ تومان۱۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۸۴۰,۰۰۰ تومان۲۶,۰۷۰,۰۰۰ تومان۱۱,۹۳۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۲۸۰,۰۰۰ تومان۲۶,۷۳۰,۰۰۰ تومان۱۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۲۸۰,۰۰۰ تومان۲۶,۷۳۰,۰۰۰ تومان۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۷۲۰,۰۰۰ تومان۲۸,۹۶۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۷۲۰,۰۰۰ تومان۲۸,۹۶۰,۰۰۰ تومان۱۶,۰۴۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲۲,۱۶۰,۰۰۰ تومان۳۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان۱۲,۴۴۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲۲,۸۸۰,۰۰۰ تومان۳۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان۱۳,۸۸۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲۳,۳۱۰,۰۰۰ تومان۳۲,۹۶۰,۰۰۰ تومان۱۴,۲۴۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان۳۳,۴۱۰,۰۰۰ ریال۱۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲۳,۸۸۰,۰۰۰ تومان۳۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان۱۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۴۰,۰۰۰ تومان۳۵,۶۳۰,۰۰۰ تومان۱۴,۷۴۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان۳۷,۸۶۰,۰۰۰ تومان۱۵,۳۲۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳۲,۹۶۰,۰۰۰ تومان۴۷,۸۷۰,۰۰۰ تومان۱۹,۲۸۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۸۴۰,۰۰۰ تومان۵۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان۵۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان۱۳,۱۶۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) دو تخته یک تخته کودک با تخت (6-12سال) کودک بی تخت(۲-۶سال) نوزاد انتخاب
۷,۶۱۰,۰۰۰ تومان۸,۷۱۰,۰۰۰ تومان۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۸,۰۴۰,۰۰۰ تومان۹,۳۸۰,۰۰۰ تومان۶,۸۲۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۸,۳۳۰,۰۰۰ تومان۹,۸۲۰,۰۰۰ تومان۶,۹۶۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۸,۹۱۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۹,۴۸۰,۰۰۰ تومان۱۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان۷,۵۴۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۶۷۰,۰۰۰ تومان۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان۱۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان۸,۴۸۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان۱۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان۸,۸۴۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان۱۶,۲۸۰,۰۰۰ تومان۸,۹۱۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان۱۵,۸۳۰,۰۰۰ تومان۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۶,۷۲۰,۰۰۰ تومان۸,۳۳۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۳,۵۲۰,۰۰۰ تومان۱۹,۸۷۰,۰۰۰ تومان۹,۵۶۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۳,۵۲۰,۰۰۰ تومان۱۷,۸۳۰,۰۰۰ تومان۱۰,۰۶۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۳,۶۶۰,۰۰۰ تومان۱۸,۰۶۰,۰۰۰ تومان۹,۶۳۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان۹۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۲۴۰,۰۰۰ تومان۱۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان۹,۹۲۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۵۲۰,۰۰۰ تومان۱۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۰,۲۸۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۹۶۰,۰۰۰ تومان۲۰,۰۶۰,۰۰۰ تومان۱۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان۲۰,۷۳۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان۲۰,۷۳۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۶۸۰,۰۰۰ تومان۲۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان۱۰,۶۴۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۶۸۰,۰۰۰ تومان۲۲,۲۱۰,۰۰۰ تومان۱۰,۶۴۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان۱۲,۴۴۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان۲۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۰,۰۶۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۷,۵۵۰,۰۰۰ تومان۲۴,۰۶۰,۰۰۰ تومان۱۰,۲۸۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۷,۹۸۰,۰۰۰ تومان۲۴,۷۳۰,۰۰۰ تومان۱۰,۶۴۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۲۷۰,۰۰۰ تومان۲۵,۱۸۰,۰۰۰ تومان۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۵۶۰,۰۰۰ تومان۲۶,۹۶۰,۰۰۰ تومان۱۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۸۴۰,۰۰۰ تومان۲۶,۰۷۰,۰۰۰ تومان۱۱,۹۳۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۲۸۰,۰۰۰ تومان۲۶,۷۳۰,۰۰۰ تومان۱۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۲۸۰,۰۰۰ تومان۲۶,۷۳۰,۰۰۰ تومان۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۷۲۰,۰۰۰ تومان۲۸,۹۶۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۷۲۰,۰۰۰ تومان۲۸,۹۶۰,۰۰۰ تومان۱۶,۰۴۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲۲,۱۶۰,۰۰۰ تومان۳۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان۱۲,۴۴۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲۲,۸۸۰,۰۰۰ تومان۳۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان۱۳,۸۸۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲۳,۳۱۰,۰۰۰ تومان۳۲,۹۶۰,۰۰۰ تومان۱۴,۲۴۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان۳۳,۴۱۰,۰۰۰ ریال۱۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲۳,۸۸۰,۰۰۰ تومان۳۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان۱۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۴۰,۰۰۰ تومان۳۵,۶۳۰,۰۰۰ تومان۱۴,۷۴۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان۳۷,۸۶۰,۰۰۰ تومان۱۵,۳۲۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳۲,۹۶۰,۰۰۰ تومان۴۷,۸۷۰,۰۰۰ تومان۱۹,۲۸۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۸۴۰,۰۰۰ تومان۵۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان۵۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان۱۳,۱۶۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) دو تخته یک تخته کودک با تخت (6-12سال) کودک بی تخت(۲-۶سال) نوزاد انتخاب
۷,۶۱۰,۰۰۰ تومان۸,۷۱۰,۰۰۰ تومان۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۸,۰۴۰,۰۰۰ تومان۹,۳۸۰,۰۰۰ تومان۶,۸۲۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۸,۳۳۰,۰۰۰ تومان۹,۸۲۰,۰۰۰ تومان۶,۹۶۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۸,۹۱۰,۰۰۰ تومان۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۹,۴۸۰,۰۰۰ تومان۱۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان۷,۵۴۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۶۷۰,۰۰۰ تومان۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان۱۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان۱۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان۸,۴۸۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان۱۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان۸,۸۴۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان۱۶,۲۸۰,۰۰۰ تومان۸,۹۱۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان۱۵,۸۳۰,۰۰۰ تومان۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان۱۶,۷۲۰,۰۰۰ تومان۸,۳۳۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۳,۵۲۰,۰۰۰ تومان۱۹,۸۷۰,۰۰۰ تومان۹,۵۶۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۳,۵۲۰,۰۰۰ تومان۱۷,۸۳۰,۰۰۰ تومان۱۰,۰۶۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۳,۶۶۰,۰۰۰ تومان۱۸,۰۶۰,۰۰۰ تومان۹,۶۳۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان۹۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۲۴۰,۰۰۰ تومان۱۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان۹,۹۲۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۵۲۰,۰۰۰ تومان۱۹,۳۹۰,۰۰۰ تومان۱۰,۲۸۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۹۶۰,۰۰۰ تومان۲۰,۰۶۰,۰۰۰ تومان۱۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان۲۰,۷۳۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۳۹۰,۰۰۰ تومان۲۰,۷۳۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۶۸۰,۰۰۰ تومان۲۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان۱۰,۶۴۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۶۸۰,۰۰۰ تومان۲۲,۲۱۰,۰۰۰ تومان۱۰,۶۴۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۲,۲۸۰,۰۰۰ تومان۱۲,۴۴۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۷,۱۲۰,۰۰۰ تومان۲۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان۱۰,۰۶۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۷,۵۵۰,۰۰۰ تومان۲۴,۰۶۰,۰۰۰ تومان۱۰,۲۸۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۷,۹۸۰,۰۰۰ تومان۲۴,۷۳۰,۰۰۰ تومان۱۰,۶۴۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۲۷۰,۰۰۰ تومان۲۵,۱۸۰,۰۰۰ تومان۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۵۶۰,۰۰۰ تومان۲۶,۹۶۰,۰۰۰ تومان۱۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۸۴۰,۰۰۰ تومان۲۶,۰۷۰,۰۰۰ تومان۱۱,۹۳۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۲۸۰,۰۰۰ تومان۲۶,۷۳۰,۰۰۰ تومان۱۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۲۸۰,۰۰۰ تومان۲۶,۷۳۰,۰۰۰ تومان۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۷۲۰,۰۰۰ تومان۲۸,۹۶۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۷۲۰,۰۰۰ تومان۲۸,۹۶۰,۰۰۰ تومان۱۶,۰۴۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲۲,۱۶۰,۰۰۰ تومان۳۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان۱۲,۴۴۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲۲,۸۸۰,۰۰۰ تومان۳۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان۱۳,۸۸۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲۳,۳۱۰,۰۰۰ تومان۳۲,۹۶۰,۰۰۰ تومان۱۴,۲۴۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان۳۳,۴۱۰,۰۰۰ ریال۱۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲۳,۸۸۰,۰۰۰ تومان۳۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان۱۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۴۰,۰۰۰ تومان۳۵,۶۳۰,۰۰۰ تومان۱۴,۷۴۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان۳۷,۸۶۰,۰۰۰ تومان۱۵,۳۲۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳۲,۹۶۰,۰۰۰ تومان۴۷,۸۷۰,۰۰۰ تومان۱۹,۲۸۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۸۴۰,۰۰۰ تومان۵۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان۱۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان۵۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان۱۳,۱۶۰,۰۰۰ تومان۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان

جزییات تور

شهر مبدأ: تهران
محل حرکت تور: فرودگاه امام خمینی
درجه سختی: سبک
محدوده سنی: نوزاد تا بزرگسال
مدت مرخصی: ۷ روز
خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی سان اکسپرس
ترانسفر فرودگاهی
۶شب اقامت در هتل

بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
ترانسفر به هتل
ویزای توریستی
تور لیدر فارسی زبان
اقامت در هتل
وعده غذایی
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید:

شرح

تور آنتالیا :

تور آنتالیا خرداد 1400 از تهران سفر به ترکیه جز مقاصد سفر پرطرفدار برای ایرانیان می باشد .ترکیه مقاصد بسیار زیادی برای سفر دارد از جمله مشهورترین شهر آن استانبول است و بقیه شهرهای که بسیار مورد علاقه سفر می باشد کوش آداسی ،ازمیر،ترابزون وآلانیا و.... می باشد. یکی از مشهورترین مقاصد سفر در ترکیه شهر بسیار زیبا و ساحلی آنتالیا می باشد.تور ترکیه یکی از پرطرفدار ترین تورها برای ایرانیان می باشد. سفر ترکیه و رزرو هتل های ترکیه و تورهای آنتالیا یکی از پر طرفدارترین سفر های ایرانیان می باشد. یکی از بهترین سفرهایی که میتوان در فصل بهار انتخاب کرد تور آنتالیا از تهران می باشد. مجموعه جهانگردی و ایرانگردی هرمس مفتخر است با ارائه بهترین تورها و رزرو بهترین هتل پنج ستاره و چهارستاره از جمله: هتل اورنج کانتی ، هتل رکسوس سانگیت ، هتل رکسوس پرمیوم ، هتل رویال هالیدی ، هتل دلفین بی گرند و تورهای لوکس آنتالیا با بهترین خدمات و امکانات با بهترین قیمت در این سفر زیبا در کنار شما باشد. آنتالیا یکی از پرتوریست ترین شهر های ترکیه است. انتالیا که به عنوان مرکز گردشگری و تفریحی در ترکیه محسوب می‌گردد دارای جاذبه‌های فراوان می‌باشد. در این شهر بلوارهای زیبا با درختان نخل و لنگرگاه‌ها خود نمائی می‌کند. در انتالیا و در بخش قدیمی و تماشائی آن منطقه قلعه‌ایچی (درون قلعه) قرار دارد. شهر آنتاليا در همان ابتدا يعني از سال 159 قبل از ميلاد كه توسط آتالوس بنا نهاده شد و از جاذبه های گردشگری انتالیا می توان به تفریح در مرکز آبی آکوالند ،رافتینگ،سواحل ماسه های طلایی نام برد.

🌸

تور آنتالیا از تهران  :

🌸

 تاریخ های حرکت :

✔️  6 و 7 و 8 خرداد

  ✔️ 6 شب و 7 روز   #گروه_آژانسهای_هرمس   شماره های تماس:   شعبه_مشهد : ☎️ 985131904+   شعبه_تهران : ☎️  982126353624+   پشتیبانی 24 ساعته : ☎️ 9802128428602+