تور آنتالیا از تهران

برای اطلاعات بیشتر تورها باهمکاران ما در تماس باشید. 05131904

تور آنتالیا نوروز 1400 از تهران با سان اکسپرس

Antalya Tour
تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: AYT-140004
شروع: جمعه - ۱۳ فروردین ۱۴۰۰
پایان: پنجشنبه - ۱۹ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۶ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۱۳ فروردین ۱۴۰۰
ظرفیت: نفر
هتل(ها) دو تخته یک تخته کودک با تخت(۶-۱۲سال) کودک بی تخت(۲-۶سال) نوزاد انتخاب
۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان۸,۶۸۰,۰۰۰ تومان۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۷,۶۶۰,۰۰۰ تومان۹,۲۳۰,۰۰۰ تومان۶,۰۸۰,۰۰۰ تومان۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۹,۱۴۰,۰۰۰ تومان۱۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان۶,۸۲۰,۰۰۰ تومان۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۹,۳۳۰,۰۰۰ تومان۱۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان۶,۹۲۰,۰۰۰ تومان۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۷۰,۰۰۰ تومان۱۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۷۰,۰۰۰ تومان۱۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان۷,۲۹۰,۰۰۰ تومان۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۱۴,۲۴۰,۰۰۰ تومان۷,۷۵۰,۰۰۰ تومان۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان۱۵,۰۷۰,۰۰۰ تومان۸,۰۳۰,۰۰۰ تومان۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان۱۵,۳۵۰,۰۰۰ تومان۸,۱۲۰,۰۰۰ تومان۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان۱۷,۰۲۰,۰۰۰ تومان۸,۶۸۰,۰۰۰ تومان۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان۱۷,۰۲۰,۰۰۰ تومان۸,۶۸۰,۰۰۰ تومان۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان۱۷,۰۲۰,۰۰۰ تومان۸,۶۸۰,۰۰۰ تومان۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۳,۲۲۰,۰۰۰ تومان۱۷,۵۸۰,۰۰۰ تومان۸,۸۶۰,۰۰۰ تومان۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۳,۲۲۰,۰۰۰ تومان۱۷,۵۸۰,۰۰۰ تومان۸,۸۶۰,۰۰۰ تومان۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۳,۷۷۰,۰۰۰ تومان۱۸,۴۱۰,۰۰۰ تومان۹,۱۴۰,۰۰۰ تومان۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۳,۲۷۰,۰۰۰ تومان۱۸,۴۱۰,۰۰۰ تومان۹,۱۴۰,۰۰۰ تومان۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان۲۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان۹,۳۳۰,۰۰۰ تومان۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان۱۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۷۰,۰۰۰ تومان۲۲,۴۷۰,۰۰۰ تومان۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۶۳۰,۰۰۰ تومان۲۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان۱۰,۰۷۰,۰۰۰ تومان۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۶۳۰,۰۰۰ تومان۲۳,۴۲۰,۰۰۰ تومان۱۰,۰۷۰,۰۰۰ تومان۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۶,۵۶۰,۰۰۰ تومان۲۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان۱۰,۵۳۰,۰۰۰ تومان۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۷,۴۸۰,۰۰۰ تومان۲۵,۲۷۰,۰۰۰ تومان۱۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۷,۸۵۰,۰۰۰ تومان۲۴,۵۳۰,۰۰۰ تومان۱۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۷۱۰,۰۰۰ تومان۲۷,۳۱۰,۰۰۰ تومان۱۲,۱۱۰,۰۰۰ تومان۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۷۱۰,۰۰۰ تومان۲۷,۳۱۰,۰۰۰ تومان۱۲,۱۱۰,۰۰۰ تومان۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان۲۹,۵۳۰,۰۰۰ تومان۱۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲۳,۴۲۰,۰۰۰ تومان۳۲,۸۷۰,۰۰۰ تومان۱۳,۹۶۰,۰۰۰ تومان۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲۳,۹۷۰,۰۰۰ تومان۳۳,۷۱۰,۰۰۰ تومان۱۴,۲۴۰,۰۰۰ تومان۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۴۶۰,۰۰۰ تومان۳۴,۴۴۰,۰۰۰ تومان۱۷,۴۸۰,۰۰۰ تومان۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۴۷۰,۰۰۰ تومان۵۰,۹۵۰,۰۰۰ ریال۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
۳۷,۸۸۰,۰۰۰ تومان۵۴,۵۶۰,۰۰۰ تومان۲۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان۹۹۰,۰۰۰ تومان
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
ردیف مبدأ مقصد زمان حرکت زمان رسیدن ایرلاین نوع وسیله شماره پرواز
۱تهرانآنتالیا۰۳:۴۵۰۷:۴۰سان اکسپرسهواپیمای بویینگ۷۳۷-۸۰۰۵۶۴۷
۲آنتالیاتهران۲۲:۳۵۰۳:۵۵سان اکسپرسهواپیمای بویینگ۷۳۷-۸۰۰۵۶۴۶

جزییات تور

شهر مبدأ: تهران
محل حرکت تور: فرودگاه امام خمینی
درجه سختی: سبک
محدوده سنی: نوزاد تا بزرگسال
مدت مرخصی: ۷ روز
خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی سان اکسپرس
ترانسفر فرودگاهی
۶شب اقامت در هتل

پکیج تور

بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
ترانسفر به هتل
ویزای توریستی
تور لیدر فارسی زبان
اقامت در هتل
وعده غذایی
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید:

شرح

تور آنتالیا :

تور آنتالیا از تهران نوروز 1400 با سان اکسپرس سفر به ترکیه جز مقاصد سفر پرطرفدار برای ایرانیان می باشد .ترکیه مقاصد بسیار زیادی برای سفر دارد از جمله مشهورترین شهر آن استانبول است و بقیه شهرهای که بسیار مورد علاقه سفر می باشد کوش آداسی ،ازمیر،ترابزون وآلانیا و.... می باشد. یکی از مشهورترین مقاصد سفر در ترکیه شهر بسیار زیبا و ساحلی آنتالیا می باشد.تور ترکیه یکی از پرطرفدار ترین تورها برای ایرانیان می باشد. سفر ترکیه و رزرو هتل های ترکیه و تورهای آنتالیا یکی از پر طرفدارترین سفر های ایرانیان می باشد. یکی از بهترین سفرهایی که میتوان در نوروز انتخاب کرد تور نوروزی آنتالیا از تهران می باشد. مجموعه جهانگردی و ایرانگردی هرمس مفتخر است با ارائه بهترین تورها و رزرو بهترین هتل پنج ستاره و چهارستاره از جمله: هتل اورنج کانتی ، هتل رکسوس سانگیت ، هتل رکسوس پرمیوم ، هتل رویال هالیدی ، هتل دلفین بی گرند و تورهای لوکس آنتالیا با بهترین خدمات و امکانات با بهترین قیمت در این سفر زیبا در کنار شما باشد. آنتالیا یکی از پرتوریست ترین شهر های ترکیه است. انتالیا که به عنوان مرکز گردشگری و تفریحی در ترکیه محسوب می‌گردد دارای جاذبه‌های فراوان می‌باشد. در این شهر بلوارهای زیبا با درختان نخل و لنگرگاه‌ها خود نمائی می‌کند. در انتالیا و در بخش قدیمی و تماشائی آن منطقه قلعه‌ایچی (درون قلعه) قرار دارد. شهر آنتاليا در همان ابتدا يعني از سال 159 قبل از ميلاد كه توسط آتالوس بنا نهاده شد و از جاذبه های گردشگری انتالیا می توان به تفریح در مرکز آبی آکوالند ،رافتینگ،سواحل ماسه های طلایی نام برد.
  • 📍 ما تورهای داخلی و خارجی متنوعی برای تعطیلات نوروز داریم که می توانید برای مطالعه و آشنایی بیشتر اینجا کلیک کنید. 📍
  • ما بعلاوه بر تور آنتالیا نوروز از تهران ، تور آنتالیا نوروز از مشهد هم برای نوروز داریم که برای مشاهده پکیج می توانید اینجا کلیک کنید.

🌸

تور آنتالیا از تهران نوروز 1400 :

🌸

 تاریخ های حرکت :

✔️  13 فروردین

  ✔️ 6 شب و 7 روز   #گروه_آژانسهای_هرمس   شماره های تماس:   شعبه_مشهد : ☎️ 985131904+   شعبه_تهران : ☎️  982126353624+   پشتیبانی 24 ساعته : ☎️ 9802128428602+