برای اطلاعات بیشتر تورها باهمکاران ما در تماس باشید. 05131904

تور سریلانکا (کلمبو ، بنتوتا) نوروز 1400 از تهران

Sri Lanka Tour
تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: KB-140002
شروع: جمعه - ۲۹ اسفند ۱۳۹۹
پایان: جمعه - ۶ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۲۹ اسفند ۱۳۹۹
ظرفیت: نفر
کد تور: KB-140002
شروع: جمعه - ۶ فروردین ۱۴۰۰
پایان: جمعه - ۱۳ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۷ شب
تاریخ اعتبار: جمعه - ۶ فروردین ۱۴۰۰
ظرفیت: نفر
هتل(ها) سرویس هر نفر اتاق دو تخته هر نفر اتاق یک تخته کودک با تخت(۶-۱۲سال) کودک بی تخت(۲-۶سال) نوزاد توضیحات انتخاب
کلمبو - fairway hotel
HB۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳,۹۹۵,۰۰۰ تومان
بنتوتا - Hibiscus Beach Hotel
HB
کلمبو - fairway hotel
HB۳۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳,۹۹۵,۰۰۰ تومان
بنتوتا - Hibiscus Beach Hotel
FB
کلمبو - fairway hotel
HB۳۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان۲۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳,۹۹۵,۰۰۰ تومان
بنتوتا - Tangerine Beach Hotel
HB
کلمبو - fairway hotel
HB۳۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳,۹۹۵,۰۰۰ تومان
بنتوتا - Tangerine Beach Hotel
FB
کلمبو - fairway hotel
HB۳۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان۳۳,۶۸۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳,۹۹۵,۰۰۰ تومان
بنتوتا - CINNAMON BAY
HB
کلمبو - fairway hotel
HB۳۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۹۵۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳,۹۹۵,۰۰۰ تومان
بنتوتا - Turyaa Kalutara
FB
کلمبو - fairway hotel
HB۳۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان۳۴,۹۸۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳,۹۹۵,۰۰۰ تومان
بنتوتا - CINNAMON BAY
FB
کلمبو - fairway hotel
HB۳۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان۳۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳,۹۹۵,۰۰۰ تومان
بنتوتا - Amari Galle
HB
کلمبو - fairway hotel
HB۴۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان۳۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳,۹۹۵,۰۰۰ تومان
بنتوتا - Taj Bentota
HB
کلمبو - fairway hotel
HB۴۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان۳۰,۹۵۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳,۹۹۵,۰۰۰ تومان
بنتوتا - Centara Ceysands
ALL
کلمبو - fairway hotel
HB۴۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳,۹۹۵,۰۰۰ تومان
بنتوتا - Amari Galle
FB
کلمبو - fairway hotel
HB۴۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان۳۱,۳۴۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳,۹۹۵,۰۰۰ تومان
بنتوتا - Taj Bentota
ALL
کلمبو - Movenpick hotel
HB۴۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان۶۳,۶۶۰,۰۰۰ تومان۳۲,۶۴۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳,۹۹۵,۰۰۰ تومان
بنتوتا - Taj Bentota
ALL
هتل(ها) سرویس هر نفر اتاق دو تخته هر نفر اتاق یک تخته کودک با تخت(۶-۱۲سال) کودک بی تخت(۲-۶سال) نوزاد توضیحات انتخاب
کلمبو - fairway hotel
HB۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان۲۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳,۹۹۵,۰۰۰ تومان
بنتوتا - Hibiscus Beach Hotel
HB
کلمبو - fairway hotel
HB۳۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان۲۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳,۹۹۵,۰۰۰ تومان
بنتوتا - Hibiscus Beach Hotel
FB
کلمبو - fairway hotel
HB۳۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان۲۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳,۹۹۵,۰۰۰ تومان
بنتوتا - Tangerine Beach Hotel
HB
کلمبو - fairway hotel
HB۳۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳,۹۹۵,۰۰۰ تومان
بنتوتا - Tangerine Beach Hotel
FB
کلمبو - fairway hotel
HB۳۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۶,۷۹۰,۰۰۰ تومان۳۳,۶۸۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳,۹۹۵,۰۰۰ تومان
بنتوتا - CINNAMON BAY
HB
کلمبو - fairway hotel
HB۳۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان۲۹,۹۵۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳,۹۹۵,۰۰۰ تومان
بنتوتا - Turyaa Kalutara
FB
کلمبو - fairway hotel
HB۳۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۹,۷۹۰,۰۰۰ تومان۳۴,۹۸۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳,۹۹۵,۰۰۰ تومان
بنتوتا - CINNAMON BAY
FB
کلمبو - fairway hotel
HB۳۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان۳۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳,۹۹۵,۰۰۰ تومان
بنتوتا - Amari Galle
HB
کلمبو - fairway hotel
HB۴۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵۴,۳۹۰,۰۰۰ تومان۳۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳,۹۹۵,۰۰۰ تومان
بنتوتا - Taj Bentota
HB
کلمبو - fairway hotel
HB۴۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان۴۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان۳۰,۹۵۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳,۹۹۵,۰۰۰ تومان
بنتوتا - Centara Ceysands
ALL
کلمبو - fairway hotel
HB۴۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳,۹۹۵,۰۰۰ تومان
بنتوتا - Amari Galle
FB
کلمبو - fairway hotel
HB۴۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان۵۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان۳۱,۳۴۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳,۹۹۵,۰۰۰ تومان
بنتوتا - Taj Bentota
ALL
کلمبو - Movenpick hotel
HB۴۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان۶۳,۶۶۰,۰۰۰ تومان۳۲,۶۴۰,۰۰۰ تومان۲۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان۳,۹۹۵,۰۰۰ تومان
بنتوتا - Taj Bentota
ALL

جزییات تور

شهر مبدأ: تهران
محل حرکت تور: فرودگاه امام خمینی
درجه سختی: سبک
محدوده سنی: نوزاد تا بزرگسال
مدت مرخصی: ۸ روز
خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی معراج
ترانسفر فرودگاهی
۷ شب اقامت در هتل

پکیج تور

بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
ترانسفر به هتل
اقامت در هتل
وعده غذایی
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید:

شرح

تور سریلانکا :

تور سریلانکا از تهران نوروز 1400  سفر به سریلانکا جز مقاصد سفر زیبا و پرطرفدار می باشد .سریلانکا مقاصد بسیار زیادی برای سفر دارد از جمله مشهورترین آن کلمبو و کندی و بنتوتا است که از شهرهای بسیار مورد علاقه سفر برای گردشگران می باشد . سریلانکا کشوری بسیار زیبا بهمراه طبیعت بکر و بسیار زیبا و در کنار آن جاذبه های گردشگری و توریستی فراوانی  می باشد . سفر سریلانکا و رزرو هتل های سریلانکا و تورهای سریلانکا یکی از پر طرفدارترین سفر های ایرانیان می باشد. یکی از بهترین سفرهایی که میتوان در نوروز انتخاب کرد تور نوروزی سریلانکا از تهران می باشد. مجموعه جهانگردی و ایرانگردی هرمس مفتخر است با ارائه بهترین تورها و رزرو بهترین هتل پنج ستاره و چهارستاره  و سه ستاره در تورهای بسیار لوکس و زیبای سریلانکا با بهترین خدمات و امکانات با بهترین قیمت در این سفر زیبا در کنار شما باشد. سریلانکا در جنوب آسیا واقع شده است . در جنوب هند واقع شده است . سریلانکا در کنار اقیانوس هند واقع شده است. سریلانکا، دارای سواحل بسیار زیبا می باشد . یکی از پرطرفدارترین سواحل برای انواع ورزش‌های آبی مثل شنا، غواصی و اسکی روی آب است.
  • 📍 ما علاوه بر پکیج تور سریلانکا  2 شب کلمبو + 5 شب بنتوتا ویژه نوروز 1400 از تهران شما می توانید از پکیج های ترکیبی 7 شب  :
  • پکیج تور سریلانکا 7 شب بنتوتا هم داریم که برای مشاهده پکیج اینجا کلیک کنید.
  • پکیج تور سریلانکا 2 شب کلمبو + 2 شب کندی + 3 شب بنتوتا  هم داریم که برای مشاهده پکیج اینجا کلیک کنید.
داریم می توانید مشاهده کنید.📍

🌸

تور سریلانکا از تهران نوروز 1400 :

🌸

📍  2 شب کلمبو + 5 شب بنتوتا  

 تاریخ های حرکت :

✔️29 اسفند - 6  فروردین

  ✔️ 7 شب و 8 روز   #گروه_آژانسهای_هرمس   شماره های تماس:   شعبه_مشهد : ☎️ 985131904+   شعبه_تهران : ☎️  982126353624+   پشتیبانی 24 ساعته : ☎️ 982128428602+