برای اطلاعات بیشتر با همکاران ما در ارتباط باشید .

تور مالدیو نوروز 1400 از شیراز

Maldives tour from Shiraz
تاریخ‌های برگزاری:
کد تور: 1400MLD01
شروع: جمعه - ۲۹ اسفند ۱۳۹۹
پایان: چهارشنبه - ۴ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۵ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
ظرفیت: نفر
کد تور: 1400MLD01
شروع: یکشنبه - ۱ فروردین ۱۴۰۰
پایان: جمعه - ۶ فروردین ۱۴۰۰
مدت سفر: ۵ شب
تاریخ اعتبار: دوشنبه - ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
ظرفیت: نفر
هتل(ها) سرویس نوع اتاق قیمت هر نفر اتاق 2 و 3 تخته قیمت هر نفر اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت توضیحات انتخاب
BBDELUXE ROOM۵۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان۷۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
BBBEACH FRONT DELUXE۶۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۸۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
BBWater Bungalow۷۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۶۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBSUPEIOR BEACH۶۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۸۴,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۵۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
BB-
BBWATER VILLA۷۵,۹۰۰,۰۰۰ توماننداردندارد۵۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBSUN VILLA۶۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۸۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBWATER BUNGALOW۷۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۹۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
BBSUPERIOR ROOM۶۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۸۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان۴۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
BBDELUXE BUNGLOW۷۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۶۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBBEACH VILLA۶۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۸۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
HBSKY STUDIO SEA VIEW۶۹,۵۰۰,۰۰۰ تومانندارد۶۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
HBBEACH STUDIO SEA VIEW۷۳,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۶۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
HBAQUA VILLA۸۸,۵۰۰,۰۰۰ تومانندارد۷۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBOVER WATER VILLA۷۹,۵۰۰,۰۰۰ تومانندارد۷۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۷۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ALLLAGOON VILLA۸۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۸۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۷۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
هتل(ها) سرویس نوع اتاق قیمت هر نفر اتاق 2 و 3 تخته قیمت هر نفر اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت توضیحات انتخاب
BBDELUXE ROOM۵۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان۷۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
BBBEACH FRONT DELUXE۶۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۸۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
BBWater Bungalow۷۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۶۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBSUPEIOR BEACH۶۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۸۴,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۵۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
BB-
BBWATER VILLA۷۵,۹۰۰,۰۰۰ توماننداردندارد۵۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBSUN VILLA۶۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۸۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBWATER BUNGALOW۷۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان۹۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
BBSUPERIOR ROOM۶۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۸۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان۴۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
BBDELUXE BUNGLOW۷۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان۶۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان۵۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBBEACH VILLA۶۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۸۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۵۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
HBSKY STUDIO SEA VIEW۶۹,۵۰۰,۰۰۰ تومانندارد۶۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
HBBEACH STUDIO SEA VIEW۷۳,۹۰۰,۰۰۰ تومانندارد۶۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
HBAQUA VILLA۸۸,۵۰۰,۰۰۰ تومانندارد۷۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان۶۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
FBOVER WATER VILLA۷۹,۵۰۰,۰۰۰ تومانندارد۷۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان۷۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ALLLAGOON VILLA۸۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان۸۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان۷۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
ردیف مبدأ مقصد زمان حرکت زمان رسیدن شرکت حمل و نقل نوع وسیله شماره
۱شیرازدوحه۰۵:۳۰۰۴:۴۵قطرایرباسQR۴۷۷
۲دوحهمالدیو۱۵:۰۰۰۸:۱۰قطرایرباسQR۶۷۶
۳مالدیودوحه۲۳:۵۵۲۰:۵۵قطرایرباسQR۶۷۳
۴دوحهشیراز۰۴:۲۵۰۱:۴۵قطرایرباسQR۴۷۶
جدول زمانبندی وسیله نقلیه
ردیف مبدأ مقصد زمان حرکت زمان رسیدن شرکت حمل و نقل نوع وسیله شماره
۱شیرازدوحه۰۵:۳۰۰۴:۴۵قطرایرباسQR۴۷۷
۲دوحهمالدیو۱۵:۰۰۰۸:۱۰قطرایرباسQR۶۷۶
۳مالدیودوحه۲۳:۵۵۲۰:۵۵قطرایرباسQR۶۷۳
۴دوحهشیراز۰۴:۲۵۰۱:۴۵قطرایرباسQR۴۷۶

جزییات تور

شهر مبدأ: شیراز
محل حرکت تور: فرودگاه بین‌المللی شهید دستغیب
درجه سختی: سبک
محدوده سنی: ۰-۸۰
مدت مرخصی: ۶
خدمات تور: بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی قطر
ترانسفر فرودگاهی
۵ شب اقامت در هتل

پکیج تور

بلیط رفت و برگشت
ترانسفر به فرودگاه
ترانسفر به هتل
اقامت در هتل
وعده غذایی
بیمه مسافرتی

کشورهای مورد بازدید:

شهرهای مورد بازدید:

شرح

تور جزیره مالدیو :

تور مالدیو نوروز 1400 از شیراز سفر به مالدیو  و رزرو هتل مالدیو و تور مالدیو یکی از پر طرفدارترین سفر های خارجی به خصوص برای زوج های جوان می باشد. مجموعه ایرانگردی و جهانگردی هرمس مفتخر است با ارائه رزرو بهترین هتل پنج ستاره و چهارستاره از جمله: FIHALHOHI ISLAND RESORT ، SHERATON FULL MOON RESORT  ، PARADISE ISLAND RESORT و تورهای لوکس از سراسر جهان با بهترین خدمات و امکانات با بیشترین تخفیف در این سفر زیبا در کنار شما باشد.

معرفی مالدیو :

مالدیو یکی از زیباترین جزایر زیبای در اقیانوس هند واقع شده است . پایتخت مالدیو ، ماله است .تور مالدیو تور بسیار جذاب و پر طرفداری می باشد. شما در این تور به جزایر مالدیو سفر کرده و از طبیعت و ساحل بسابر زیبای مالدیو بهره می برید . مالدیو هم از نظر جمعیت و هم مساحت کوچک‌ترین کشور قاره آسیا است. شهرت مالدیو و آب‌های فیروزه‌ای رنگی که تمام جزایر آن را در برگرفته‌اند، به دلیل وجود امکانات زیاد برای غواصی زیر آب در کلاس جهانی و هتل‌های آبی است که از ویلاهای کاملا اختصاصی تشکیل شده‌اند. آب‌وهوای خوب، ساواحلی با شن‌های سفید، درختان نخل، روز‌های گرم و آفتابی، و مکان‌های مناسب برای غواصی، همه و همه از جذابیت‌هایی است که ما را به سمت دیدن مالدیو سوق می‌دهد.

🌸

تور مالدیو از شیراز :

🌸

✔️ ویژه تعطیلات نوروز 1400 ✔️ 5 شب و 6 روز اقامت کامل در لوکس ترین هتل های مالدیو   #گروه_آژانسهای_هرمس برای عضویت در صفحه اینستاگرام هرمس اینجا کلیک کنید.   شماره های تماس:   شعبه_مشهد :   ☎️ 985131904+   شعبه_تهران :   ☎️ 982126353624+   پشتیبانی 24 ساعته :   ☎️ 982128428602+