قونیه + استانبولkonya + istanbul

 • مدت اقامت از ۷ شب و ۸ روز
 • شروع قیمت از ۲۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان

شهرهای مورد بازدید

کشورهای مورد بازدید

خدمات تور

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر به فرودگاه
 • ترانسفر بین شهری
 • بلیط پرواز بین شهری
 • اقامت در هتل
 • وعده غذایی
 • گشت شهری
 • بیمه مسافرتی

جزئیات تور

 • شهر مبدأ: مشهد
 • محل حرکت تور: فرودگاه امام خمینی
تاریخ برگزاری شنبه / ۱۸ آذر ۱۴۰۲ ۷ شب و ۸ روز تاریخ برگزاری سه شنبه / ۲۱ آذر ۱۴۰۲ ۷ شب و ۸ روز
کد تور: ist-kon 6n-100
تاریخ اعتبار: جمعه / ۱۷ آذر
پایان: جمعه / ۲۴ آذر
ظرفیت: نفر
کد تور: ist-kon 6n-100
تاریخ اعتبار: دوشنبه / ۲۰ آذر
پایان: دوشنبه / ۲۷ آذر
ظرفیت: نفر
شهر: قونیه
DEMOS CITY HOTEL - هتل دموس
Fatih, Harput Sk. No:120/A, 42100 Selçuklu/Konya, Türkiye
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: استانبول
FIDE HOTEL - هتل فیده
Kalyoncu Kulluğu, Tarlabaşı Blv No:266-268, 34420 Beyoğlu/İstanbul, Türkiye
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۲۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: قونیه
DEMOS CITY HOTEL - هتل دموس
Fatih, Harput Sk. No:120/A, 42100 Selçuklu/Konya, Türkiye
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: استانبول
VERNA TAKSIM HOTEL - هتل ورنا تکسیم
Kalyoncu Kulluğu, Ömer Hayyam Cd. No:6, 34435 Beyoğlu/İstanbul, Türkiye
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۲۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: قونیه
SAFA ROYAL HOTEL - هتل صفا رویال
Şemsi Tebrizi Mahallesi, no.9/b, Sultan Veled Cd., 42030 Karatay/Konya, Türkiye
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: استانبول
PARK STAR HOTEL - هتل پارک استار
Gümüşsuyu, İnönü inönü Caddesi, Dünya Sağlık Sk. No:11, 34437 Beyoğlu/İstanbul, Türkiye
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۳۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: قونیه
NEY HOTEL - هتل نی
Azizeye Caddesi, Ayan Bey Sk. No:13, 42030 Karatay/Konya, Türkiye
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: استانبول
TAXIMTOWN HOTEL - هتل تکسیم تاون
Şehit Muhtar, Tarlabaşı Blv No:60, 34435 Beyoğlu/İstanbul, Türkiye
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۳۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: قونیه
THINK HOTEL - هتل تینک
Aziziye, Mevlana Cd. No:67, 42030 Karatay/Konya, Türkiye
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: استانبول
TAKSIM EXPRESS HOTEL - هتل تکسیم اکسپرس
İnönü, Cumhuriyet Cd. No:135, 34373 Şişli/İstanbul, Türkiye
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۳۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: قونیه
BALIKCILAR HOTEL - هتل بالیکچیلار
Aziziye, Mimar Sinan Sk. No:1, 42030 Karatay/Konya, Türkiye
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: استانبول
GRAND HALIC HOTEL - هتل گرند هالیک
Evliya Çelebi, Refik Saydam Cd. No:37, 34430 Beyoğlu/İstanbul, Türkiye
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۳۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: قونیه
DEDEMAN (konya) HOTEL - هتل ددمان
Esenler, Yeni Sille Cd. No: 1, 42080 Selçuklu/Konya, Türkiye
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: استانبول
TITANIC CITY HOTEL - هتل تایتانیک سیتی
Kocatepe, Lamartin Cd. No:45-49, 34437 Beyoğlu/İstanbul, Türkiye
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۴۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۷,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: قونیه
BAYIR DIAMOND HOTEL - هتل بایر دایموند
Musalla Bağları, Mahallesi, Ahmet Hilmi Nalçacı Cd. No:100, 42060 Selçuklu/Konya, Türkiye
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: استانبول
CHER HOTEL - هتل چر
Hacıahmet, 34421 Beyoğlu/İstanbul, Türkiye
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۴۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: قونیه
NOVOTEL HOTEL - هتل نووتل
Şeker, Çevre Yolu Cd. No:38, 42080 Selçuklu/Konya, Türkiye
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: استانبول
POINT HOTEL - هتل پوینت
Kocatepe, Topçu Cd. No:2, 34437 Beyoğlu/İstanbul, Türkiye
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۴۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: قونیه
OZKAYMAK HOTEL - هتل اوزکایماک
Musalla Bağları, Ahmet Hilmi Nalçacı Cd. No:92, 42060 Selçuklu/Konya, Türkiye
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: استانبول
CONRAD BOSPHORUS HOTEL - هتل کنراد بسفوروس
Cihannüma, Saray Cd No:5, 34353 Beşiktaş/İstanbul, Türkiye
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۴۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۶۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۱۹,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: قونیه
DEMOS CITY HOTEL - هتل دموس
Fatih, Harput Sk. No:120/A, 42100 Selçuklu/Konya, Türkiye
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: استانبول
FIDE HOTEL - هتل فیده
Kalyoncu Kulluğu, Tarlabaşı Blv No:266-268, 34420 Beyoğlu/İstanbul, Türkiye
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۳۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: قونیه
DEMOS CITY HOTEL - هتل دموس
Fatih, Harput Sk. No:120/A, 42100 Selçuklu/Konya, Türkiye
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: استانبول
VERNA TAKSIM HOTEL - هتل ورنا تکسیم
Kalyoncu Kulluğu, Ömer Hayyam Cd. No:6, 34435 Beyoğlu/İstanbul, Türkiye
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۳۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۲۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: قونیه
SAFA ROYAL HOTEL - هتل صفا رویال
Şemsi Tebrizi Mahallesi, no.9/b, Sultan Veled Cd., 42030 Karatay/Konya, Türkiye
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: استانبول
PARK STAR HOTEL - هتل پارک استار
Gümüşsuyu, İnönü inönü Caddesi, Dünya Sağlık Sk. No:11, 34437 Beyoğlu/İstanbul, Türkiye
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۳۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۳۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: قونیه
NEY HOTEL - هتل نی
Azizeye Caddesi, Ayan Bey Sk. No:13, 42030 Karatay/Konya, Türkiye
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: استانبول
TAXIMTOWN HOTEL - هتل تکسیم تاون
Şehit Muhtar, Tarlabaşı Blv No:60, 34435 Beyoğlu/İstanbul, Türkiye
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۳۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: قونیه
THINK HOTEL - هتل تینک
Aziziye, Mevlana Cd. No:67, 42030 Karatay/Konya, Türkiye
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: استانبول
TAKSIM EXPRESS HOTEL - هتل تکسیم اکسپرس
İnönü, Cumhuriyet Cd. No:135, 34373 Şişli/İstanbul, Türkiye
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۳۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: قونیه
BALIKCILAR HOTEL - هتل بالیکچیلار
Aziziye, Mimar Sinan Sk. No:1, 42030 Karatay/Konya, Türkiye
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: استانبول
GRAND HALIC HOTEL - هتل گرند هالیک
Evliya Çelebi, Refik Saydam Cd. No:37, 34430 Beyoğlu/İstanbul, Türkiye
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۴۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۴۹,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: قونیه
DEDEMAN (konya) HOTEL - هتل ددمان
Esenler, Yeni Sille Cd. No: 1, 42080 Selçuklu/Konya, Türkiye
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: استانبول
TITANIC CITY HOTEL - هتل تایتانیک سیتی
Kocatepe, Lamartin Cd. No:45-49, 34437 Beyoğlu/İstanbul, Türkiye
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۴۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۸,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: قونیه
BAYIR DIAMOND HOTEL - هتل بایر دایموند
Musalla Bağları, Mahallesi, Ahmet Hilmi Nalçacı Cd. No:100, 42060 Selçuklu/Konya, Türkiye
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: استانبول
CHER HOTEL - هتل چر
Hacıahmet, 34421 Beyoğlu/İstanbul, Türkiye
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۴۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۵۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: قونیه
NOVOTEL HOTEL - هتل نووتل
Şeker, Çevre Yolu Cd. No:38, 42080 Selçuklu/Konya, Türkiye
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: استانبول
POINT HOTEL - هتل پوینت
Kocatepe, Topçu Cd. No:2, 34437 Beyoğlu/İstanbul, Türkiye
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۴۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۶۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان
شهر: قونیه
OZKAYMAK HOTEL - هتل اوزکایماک
Musalla Bağları, Ahmet Hilmi Nalçacı Cd. No:92, 42060 Selçuklu/Konya, Türkiye
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)
شهر: استانبول
CONRAD BOSPHORUS HOTEL - هتل کنراد بسفوروس
Cihannüma, Saray Cd No:5, 34353 Beşiktaş/İstanbul, Türkiye
 • سرویساتاق با صبحانه (BB)

اتاق دو تخته ۴۶,۴۹۰,۰۰۰ تومان
اتاق یک تخته ۶۶,۹۹۰,۰۰۰ تومان
کودک با تخت ۳۴,۴۹۰,۰۰۰ تومان
کودک بدون تخت ۲۰,۹۹۰,۰۰۰ تومان
ستون قیمتی پنجم ۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان

• گذرنامه با 7ماه اعتبار
•گشت شهری رایگان
• پرواز داخلی از استانبول به قونیه